ARCHITEKTURA

jest scenografią dla toczącego się w niej naszego życia.

Stwórzmy razem coś wyjątkowego!

Oferta

Zajmuję się wykonywaniem projektów na każdym etapie inwestycji od projektu koncepcyjnego po dokumentację wykonawczą, na podstawie przesłanych materiałów i wytycznych.
Podejmę się prowadzenia tematu w zakresie koordynacji dokumentacji z projektantami branż, kontaktu z urzędem, ustaleń z inwestorem. Wycena indywidualna w zależności od skomplikowania projektu.

Posiadam 5 lat doświadczenia w zawodzie, w tym 2 ostatnie lata jako freelancer.

Zapraszam do kontaktu.

KONCEPCJA

Projekt koncepcyjny jest mniej szczegółowy jeśli chodzi o dobór konkretnych rozwiązań materiałowych. Ma na celu wskazać kierunek dalszych działań. Sprawdzane są możliwe opcje zagospodarowania terenu co ma doprowadzić do wyboru najbardziej korzystnej dla inwestora. Opracowany zostaje układ funkcjonalny oraz pożądana bryła budynku.

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt wymagany prawem. Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowę inwestycji. Zawiera projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany z rysunkami rzutów, przekrojami oraz elewacjami.

PROJEKT WYKONAWCZY

Opracowanie służące uszczegółowieniu projektu budowlanego w zakresie koniecznym realizacji inwestycji. Często obejmuje zestawienia stolarki i materiałów a także rysunki detali.

O mnie

Nazywam się Jakub Rotte. Od września 2020 prowadzę działalność pod nazwą OD LINIJKI. Oferuję wsparcie biurom architektonicznym w zakresie przygotowywania dokumentacji projektowej oraz koordynacji tematów. Oferuję także usługi projektowe inwestorom prywatnym.

Jakub Rotte Od Linijki
NIP: 7792518198